strona główna
strona główna
przygotowanie plików do druku
Przygotowanie   pracy   do   druku   w   technice   cyfrowej   nie różni    się    od    przygotowania    stosowanego    w    druku offsetowym.     Różnicą     jest     tylko     to,     że     przygoto- wywujemy     plik     PDF     bez     separacji .     Każdy,     kto przygotowywał   jakąś   pracę   “na   offset”,   praktycznie   bez problemu   przygotuje   pod   maszyny   cyfrowe.   Spady,   linie cięcia itd, wszystko powinno wyglądać tak samo. Zbędne są tylko skale densytometryczne i pasery.
Przykład pliku prawidłowo przygotowanego do druku, przykładowa nasza naklejka, wymiar po obcięciu 75 x 45 spady 2 mm (kliknij żeby otworzyć PDFa)
przy dodatkowych pytaniach prosimy o kontakt:
Poniżej    ekrany    konfiguracji    prawidłowej    PUBLIKACJI    PDF-a,    z    popularnego    programu    CorelDraw    (pochodzą z   wersji   X3)   w   projekcie   definiujemy   wymiar   papieru   zgodny   z   tym   co   chcemy   uzyskać   po   pocięciu,   wyciągamy   na zewnątrz spady, zachowujemy marginesy wewnętrzne i publikujemy PDFa z następującymi ustawieniami:
Perfekta     najchętniej    przyjmuje    prace    w    formacie    PDF ,    jednak    przyjmujemy    również następujące      formaty:      CDR,      JPEG,      TIFF,      INDD,      PSD,      ostatecznością      sa      pliki w   formatach   biurowych:   DOC,   ODT,   DOCX,   w   ich   przypadku   często   dochodzi   konieczność dodatkowej (płatnej) obróbki projektu do druku. ogólne wytyczne: *   zasadniczo   w   99%   zalecamy   dostarczanie   nam   pojedyńczych   użytków   np.   wizytówek, które sami rozkładamy na docelowym arkuszu  (impozycja). *     prace     prosimy     przygotować     w     przestrzeni     barwnej     CMYK ,     prace     przygotowane w   przestrzeni   RGB   nie   gwarantują   poprawności   reprodukcji   grafiki,   kolory   Pantone   najlepiej również przekształcić w CMYK. *   Perfekta    pracuje   używając   domyślnie   na   swoich   maszynach   profilu   kolorystycznego   ICC: Europe   ISO   Coated   Fogra   39 ,    maszyny   są   regularnie   kalibrowane   w   celu   zachowania zgodności   i   poprawności   barwnej.   Na   życzenie   klienta   możemy   zastosować   inne   profile   ICC, lub   je   wyłączyć,   co   przydaje   się   przy   reprodukcji   kolorów   spoza   standardowej   przestrzeni barwnej. *   teksty   w   PDFie:   załączamy   czcionki    lub   zamieniamy   na   krzywe   przy   tworzeniu   pliku, proszę   nie   rastrować   czcionek   (nie   zmieniać   na   bitmapy),   teksty   zapisane   jako   bitmapa   tracą możliwość   zalewkowania;   przy   większych   plikach   (książki)   lub   pracach   o   kluczowej   jakości wydruku, istnieje możliwość druku z plików z załączonymi do PDFa czcionkami. *   prawidłowe   rozdzielczości:    300   dpi   dla   bitmap   obrazków   i   minimum   600   dpi   dla   tekstu jeśli    ten    musi    być    dostarczony    w    postaci    zrastrowanej,    zalecamy    nie    używać    żadnej kompresji, a najwyżej wynikowe pliki PDF spakować zip-em. *    jeżeli    tło    pracy    dochodzi    do    krawędzi    po    ucięciu,    prosimy    wyciągnąć    2    mm    spadu z   każdej   strony   -   czyli   powiększyć   rozmiar   tła   o   3   mm   ze   wszystkich   stron   tworząc   w   ten sposób   wystającą   z   formatu   projektu   grafikę,   która   zostanie   przez   introligatora   odcięta   po wydrukowaniu pracy, *     wewnętrzne    marginesy    (dla    elementów    przy    linii    cięcia)    ustawiamy    na    min.    3    mm *    obraz    powinien    być    rozmieszczony    centralnie    na    stronie ,    jest    to    ważne    przy    druku dwustronnym i różnych typach impozycji *   w   programach   Corel   Draw   i   Adobe   Illustrator    pracując   z   mapą   bitową   z   nadaną   jej interaktywną   przeźroczystoscią,   przed   wypuszczeniem   PDFa   produkcyjnego   koniecznie proszę zamienić ją na bitmapę (z włączoną przeźroczystością) bez edytowalnych efektów. *   Przy   zamówieniu   należy   podać    ilość   kolorów   występujących   w   projekcie   przez   użycie symboli 4+0, 4+1, 4+4, 1+1, 1+0 itd... oznaczających liczbę barw składowych: 4+0 - jedna strona w pełnym kolorze, strona odwrotna pusta 4+1 - jedna strona w pełnym kolorze, strona odwrotna czarno-biała 4+4 - jedna i druga strona w pełnym kolorze
d r u k a r n i a   c y f r o w a   |   w y d a w n i c t w o   |   s t u d i o   g r afi c z n e