strona główna
przygotowanie plików do druku
Przygotowanie pracy do druku w technice cyfrowej nie  różni się od przygotowania stosowanego w druku  offsetowym. Różnicą jest tylko to, że przygoto-  wywujemy plik PDF bez separacji. Każdy, kto  przygotowywał jakąś pracę “na offset”, praktycznie bez problemu przygotuje pod maszyny cyfrowe. Spady, linie cięcia itd, wszystko powinno wyglądać tak samo. Zbędne są tylko skale densytometryczne i pasery.
Przykład pliku prawidłowo przygotowanego do druku, przykładowa nasza naklejka, wymiar po obcięciu 75 x 45 spady 2 mm (kliknij żeby otworzyć PDFa)
przy dodatkowych pytaniach prosimy o kontakt:
Poniżej ekrany konfiguracji prawidłowej PUBLIKACJI PDF-a, z popularnego programu CorelDraw (pochodzą  z wersji X3) w projekcie definiujemy wymiar papieru zgodny z tym co chcemy uzyskać po pocięciu, wyciągamy na  zewnątrz spady, zachowujemy marginesy wewnętrzne i publikujemy PDFa z następującymi ustawieniami:
Perfekta najchętniej przyjmuje prace w formacie PDF, jednak przyjmujemy również  następujące formaty: CDR, JPEG, TIFF, INDD, PSD, ostatecznością sa pliki  w formatach biurowych: DOC, ODT, DOCX, w ich przypadku często dochodzi konieczność  dodatkowej (płatnej) obróbki projektu do druku. ogólne wytyczne: * zasadniczo w 99% zalecamy dostarczanie nam pojedyńczych użytków np. wizytówek,  które sami rozkładamy na docelowym arkuszu  (impozycja). * prace prosimy przygotować w przestrzeni barwnej CMYK, prace przygotowane  w przestrzeni RGB nie gwarantują poprawności reprodukcji grafiki, kolory Pantone najlepiej  również przekształcić w CMYK. * Perfekta pracuje używając domyślnie na swoich maszynach profilu kolorystycznego ICC: Europe ISO Coated Fogra 39, maszyny są regularnie kalibrowane w celu zachowania  zgodności i poprawności barwnej. Na życzenie klienta możemy zastosować inne profile ICC, lub je wyłączyć, co przydaje się przy reprodukcji kolorów spoza standardowej przestrzeni  barwnej.  * teksty w PDFie: załączamy czcionki lub zamieniamy na krzywe przy tworzeniu pliku,  proszę nie rastrować czcionek (nie zmieniać na bitmapy), teksty zapisane jako bitmapa tracą możliwość zalewkowania; przy większych plikach (książki) lub pracach o kluczowej jakości wydruku, istnieje możliwość druku z plików z załączonymi do PDFa czcionkami. * prawidłowe rozdzielczości: 300 dpi dla bitmap obrazków i minimum 600 dpi dla tekstu  jeśli ten musi być dostarczony w postaci zrastrowanej, zalecamy nie używać żadnej  kompresji, a najwyżej wynikowe pliki PDF spakować zip-em. * jeżeli tło pracy dochodzi do krawędzi po ucięciu, prosimy wyciągnąć 2 mm spadu  z każdej strony - czyli powiększyć rozmiar tła o 3 mm ze wszystkich stron tworząc w ten  sposób wystającą z formatu projektu grafikę, która zostanie przez introligatora odcięta po  wydrukowaniu pracy, * wewnętrzne marginesy (dla elementów przy linii cięcia) ustawiamy na min. 3 mm  * obraz powinien być rozmieszczony centralnie na stronie, jest to ważne przy druku  dwustronnym i różnych typach impozycji * w programach Corel Draw i Adobe Illustrator pracując z mapą bitową z nadaną jej  interaktywną przeźroczystoscią, przed wypuszczeniem PDFa produkcyjnego koniecznie  proszę zamienić ją na bitmapę (z włączoną przeźroczystością) bez edytowalnych efektów. * Przy zamówieniu należy podać ilość kolorów występujących w projekcie przez użycie  symboli 4+0, 4+1, 4+4, 1+1, 1+0 itd... oznaczających liczbę barw składowych: 4+0 - jedna strona w pełnym kolorze, strona odwrotna pusta 4+1 - jedna strona w pełnym kolorze, strona odwrotna czarno-biała 4+4 - jedna i druga strona w pełnym kolorze
drukarnia cyfrowa | wydawnictwo | studio graficzne